Kata Goju Ryu

Suparinpei

kata12

(Suparinpe, Suparenpei, Suparunpei) Najbardziej zaawansowane kata Goju Ryu zawierające 108 technik. Chińska nazwa tej formy to Pechurin. Legenda głosi, że ok. 1600 roku w Chinach żyła grupa Wojowników, która grabiła bogatych lordów i rozdawała biednym. Było ich 108. Złożyli oni przysięgę walki z niesprawiedliwością, poszukiwania oświecenia i ucieczki od 108 śmiertelnych pasji poprzez praktykowanie sztuk walki i mając jako bazę formę składającą się ze 108 ruchów – Suparinpei.

Mówi się, że jeden (lub kilku) z Wojowników przedostał się na Okinawę i nauczał swojej formy. Inna wersja tej legendy głosi, że Suparinpei zostało stworzone na cześć tych 108 wojowników.

Podobnie jak Kururunfa, Suparinpei wyraża prawdziwą naturę Goju Ryu(połączenie go-twardości i ju- miękkości).  W formach tych znajduje się wiele ukrytych technik i znaczeń. Bloki są jednocześnie atakami (Hiji Uke/Uchi). Przejścia w niektórych pozycjach wykonywane są po linii prostej. Po i w czasie techniki ręka nie zawsze wraca do hikite. Wygląda to tak, jakby techniki były skrócone ale ogromną rolę odgrywa tutaj praca całego ciała. Dotyczy się to zarówno technik Tsuki jak i Uke oraz Uchi. By zacząć ćwiczenia Suparinpei trzeba najpierw rozumieć i dobrze opanować kata Sanchin i Seisan.

W niektórych szkołach Goju Ryu forma ta nie jest prezentowana uczniom, którzy trenują krócej jak 10 lat…

 

suparinpeisuparinpei1

Friday the 24th. Copyright © Uczniowski Klub Sportowy "SANCHIN" .