Wymagania Egzaminacyjne

8 KYU (HACHI KYU) - PAS POMARAŃCZOWY

 

8
kyu
senior

pas pomarnczowy

 

KIHON

W miejscu:

Yoko Uke Shita Barai, Morote Zuki

Gedan Tetsui Uchi, Jodan Ura Uchi

Yoko Zuki

Hiji Ate Chudan, Ura Uchi Jodan, Harai Uke, Chudan Zuki

HD / Mae Geri

HD / Mawashi Geri

HD / Kin Geri (mae i mawashi)

ZD / Mae Geri (po kopnięciu noga wraca)

ZD / Mawashi Geri (po kopnięciu noga wraca)

Poruszając się:

SND/ZD/SD 45° / Chudan Zuki

SND / Jodan Age Uke, Chudan Gyaku Zuki

ZD / Chudan Yoko Uke, Jodan Gyaku Zuki

SD 45° / Gedan Harai Uke, Chudan Gyaku Zuki

ZD / Hiji Ate (Age Empi Uchi)

ZD / Mae Geri

ZD / Mawashi Geri

 

CZAS: Minimum 4 miesiące od uzyskania 9 KYU.

 

Sunday the 16th. Copyright © Uczniowski Klub Sportowy "SANCHIN" .