Wymagania Egzaminacyjne

5 DAN (GODAN) - PAS CZARNY LUB BIAŁOCZERWONO – CZARNY

 

5
dan

pas czarny

 

KATA

Seipai + Bunkai

Seisan

Sanchin

Sanchin Dai Ni

Tensho

KUMITE

Goju Kumite 3 rundy

 

CZAS: Minimum 5 lat od uzyskania stopnia YONDAN.

Udział w stażach ogólnopolskich i międzynarodowych.

 

Sunday the 16th. Copyright © Uczniowski Klub Sportowy "SANCHIN" .